Vi använder cookies   Läs mer

     

Pelare med klocka, termometer och reklamskyltar

Pelaren med klocka, termometer och 12 stycken reklamskyltar är placerad vid infarten intill Bad och Campingen vid Fritidshuset. Pelaren är väl synlig från järnvägsgatan som går genom hela Mellansel.

Är du intresserad av att köpa en reklamplats på pelaren så kontakta oss för pris och avtalstid. Alla som köper en reklamplats på pelaren får även sin företagslogga och hemsideadress placerad på den här sidan till höger.

Om alla reklamplatser är upptagna på pelaren och du är intresserad av en plats så hör av dig till oss ändå för vi skriver inte ut avtalstiden här som var och en har på sina platser och då kan du få veta om det är en plats som blir ledig inom kort.