Vi använder cookies   Läs mer

     

Här bygger vi

FRAMTIDENS HUS I MELLANSELFör att

skapa en framtidstro, optimism och stolthet bland befolkningen i Mellansel och dess närområde.

öka attraktionskraften för Mellansel som en populär bostadsort.

öka inflyttningen och befolkningstillväxten

komplettera och förstärka servicen för ortens näringsliv.