Vi använder cookies   Läs mer

     

Arvsfonden fördelar stöd till organisationer som driver ideell verksamhet och som arbetar för barn,
ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det finns två sorters stöd - projektstöd och lokalstöd.
De projekt som får stöd ska vara nyskapande och utvecklande och ligga utanför organisationens odinarie 
verksamhet. Ett projekt får stöd ur Arvsfonden under högst tre år.

Det är myndigheten Arvsfondsdelegationen som beslutar om vilka projekt som ska få stöd, följer upp
projekt som fått stöd, ser till att erfarenheterna från verksamheterna sprids samt informerar om
Arvsfondens ändamål och hur fondmedlen används.     

 

 

 

Vill du veta mer om Arvsfonden så klicka på logotypen här till höger, då kommer du till Arvsfondens hemsida.