Vi använder cookies   Läs mer

     

Tillsammans är vi starka! 

Socialt kapital
 är ett begrepp som inneburit att vi ALLA gemensamt har varit delaktiga i projektet på ett enkelt sätt.


I projektet FRAMTIDENS HUS har du kunna köpt andelar för 1000 kr styck. Andelarna kan nu from 2017-01-01 användas som betalning för årskort för bad och gym eller hyra av campingstuga, festlokal mm som finns i MIF:s verksamhet. Andelarna gäller under tio år.


TACK ALLA SOM VARIT MED OCH STÖTTAT PROJEKTET GENOM DESSA ANDELAR OCH NI SOM GETT EN GÅVA!!