Vi använder cookies   Läs mer

     

Mellansel är ett mindre järnvägssamhälle utmed stambanan. Här bor idag drygt 1000 personer. Trots ortens litenhet hittar du det mesta av service här och i Bredbyn, det närbelägna kyrksamhället. Till närmaste stad, Örnsköldsvik är det ungefär 35 km.


Tillsammans med företaget Bosch Rexroths (ursprungligen Hägglunds och söner) etablering på orten har järnvägen betytt mycket för Mellansels utveckling. 
 

Med kultur i ryggen

Mellansel besöktes av människor väldigt tidigt. Redan på 300-talet f Kr fanns boplatser kring den havsvik som nu blivit Anundsjösjön. Under medeltiden koloniserades området och människor blev bofasta.

Första gången Mellanselsborna finns omnämnda i skrifter är redan 1535. Den gamla kulturbygden är fylld av kulturminnen som fäbodvallar, odlingsmarker m m.